Přihláška a ceník

Přehled plateb za docházku 

CENÍK
Pod ceníkem naleznete všechny potřebné dokumenty k zápisu do naší Dětské skupiny DINO. Všechny dokumenty související s přijímáním dítěte do Dětské skupiny DINO je třeba dodat před nástupem dítěte do skupiny nebo nejpozději v den jeho nástupu. Úhrada nákladů - příspěvek  rodičem dítěte do věku tří let s překryvem do 31/08 po třetích narozeninách.  Příspěvek dětské skupiny je rozpočítán do měsíčních příspěvků,  dle provozního rozpisu a bez výjímky absence dítěte, jež za kalendářní měsíc činí: 
Ceník platný od 1.7.2024 Cena za kalendářní měsíc pro děti do dovršení 3 let věku do 31.08. daného roku, v případě dosažení 3 let během školního roku se cena pro daný školní rok nemění. 

 Cena za kalendářní měsíc pro :

  Děti do tří let - platba za měsíc                 
1-2 dny v týdnu        3600Kč/měsíc
   3 dny v týdnu         4000Kč/měsíc             
   4 dny v týdnu        4400Kč/měsíc
   5 dnů v týdnu        5000Kč/měsíc 
                                 
Děti tři a více let - platba za měsíc
1-2 dny v týdnu         4600Kč/měsíc
   3 dny v týdnu          7600Kč/měsíc
   4 dny v týdnu         8000Kč/měsíc
   5 dnů v týdnu         8000Kč/měsíc

Stravné pro děti od dvou let - s účinností od 1.1.2023
Dopolední svačina                                             30Kč
Oběd                                                                       40Kč
Odpolední svačina                                             30Kč

Děti, které jsou mladší než 2 roky, si nosí vlastní STRAVU. Obědy v letních měsících -  červen  a srpen  -  jsou účtovány v hodnotě spolupracujícího dodavatele a  mohou se lišit. 

Dokumenty potřebné pro přijetí dítěte do skupiny (nutné přinést nejpozději v den nástupu):Provozní řád dětské skupiny:Pokud máte zájem či dotaz ohledně docházky v naší skupině, skrze e-mail nebo kontaktní formulář domluvíme osobní schůzku s návštěvou přímo u nás. Zde se dozvíte všechny detaily ohledně naší dětské skupinky, jejího fungování a další potřebné informace.
 
Vyhledávání